Διαφημιστική παραγωγή: 9+3 στρατηγικά βήματα

-

Πίνακας Περιεχομένου

Η διαφημιστική παραγωγή αποτελεί βασική πτυχή κάθε επιχείρησης που θέλει να προωθήσει αποτελεσματικά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. Χρειάζονται βήματα σωστής οργάνωσης για το πως θα γίνει ο σχεδιασμός, ο συντονισμός και η εκτέλεση, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η διαφημιστική εκστρατεία θα επιτύχει τους στόχους της.

Στο άρθρο που ακολουθεί περιγράφονται 9 στρατηγικά βήματα, που αν ακολουθήσετε θα πετύχετε την καλύτερη δυνατή παραγωγή διαφημιστικής καμπάνιας και 3 παράγοντες που θα πρέπει να λάβετε υπόψη για την επιλογή της κατάλληλης τοποθεσίας / αίθουσας ενώ στο τέλος θα δείξουμε πως μπορείτε ν’ αξιοποιήσετε τις δυνατότητες που σας προσφέρει η πλατφόρμα StageYourIdea για την επίτευξη αυτών. 

Βήμα 1ο: Καθορίστε τους στόχους της διαφημιστικής παραγωγής

Λήψη για διαφημιστική παραγωγή με κοπέλα που κρατάει λουλούδια

Το πρώτο βήμα για την οργάνωση μιας ιδανικής διαδικασίας διαφημιστικής παραγωγής είναι ο καθορισμός των στόχων της διαφημιστικής εκστρατείας. Αυτό περιλαμβάνει τον προσδιορισμό του κοινού-στόχου, τον καθορισμό του μηνύματος που πρέπει να μεταδοθεί όπως και συγκεκριμένων ορόσημων που πρέπει να επιτύχει η καμπάνια. Οι στόχοι της διαφημιστικής εκστρατείας πρέπει να είναι συγκεκριμένοι, σχετικοί, μετρήσιμοι, εφικτοί, και χρονικά προσδιορισμένοι.

Θα μπορούσαν να ποικίλουν ανάλογα με τους επί μέρους παράγοντες που θα λάβετε υπόψη:

  • Δημογραφικοί: Αν βασίζονται σε γνωρίσματα όπως η ηλικία, το φύλο, το εισόδημα, την εκπαίδευση και το επάγγελμα. Για παράδειγμα, μια διαφημιστική καμπάνια για ρετρό ρούχα μπορεί να απευθύνεται σε άτομα ηλικίας 35-55 ετών με καλλιτεχνικά ενδιαφέροντα. Κατ’ αντιστοιχία η διαφημιστική παραγωγή για τις ανάγκες της θα σκηνοθετούνταν με υλικό (ρούχα και σκηνικά) που επικεντρώνονται στο παρελθόν και τις νεανικές τάσεις αυτής της γενιάς.
  • Γεωγραφικοί στόχοι: Αν βασίζονται στη γεωγραφική θέση, όπως μια γειτονιά, μια πόλη ή μια χώρα. Για παράδειγμα, μια διαφημιστική καμπάνια για μια τοπική μικροζυθοποιία μπορεί να στοχεύει πελάτες που ζουν σε μια συγκεκριμένη πόλη. Κατ’ αντιστοιχία, λοιπόν, η διαφημιστική παραγωγή για τις ανάγκες της θα μπορούσε να περιλαμβάνει λήψεις από εμβληματικά τοπόσημα από τη στοχευμένη πόλη, υπογραμμίζοντας την υπερηφάνεια καταγωγής ως πρόταση αξίας της μάρκας.
  • Ψυχογραφικοί στόχοι: Αν βασίζονται στη συμπεριφορά, τις στάσεις και τις αξίες των καταναλωτών. Για παράδειγμα, μια διαφημιστική καμπάνια για μια μάρκα φυσικής περιποίησης δέρματος μπορεί να στοχεύει καταναλωτές που δίνουν προτεραιότητα σε φιλικά προς το περιβάλλον και φυσικά προϊόντα. Κατ’ αντιστοιχία η διαφημιστική παραγωγή για τις ανάγκες της θα μπορούσε να προβάλλει μοντέλα που φορούν τα φυσικά προϊόντα περιποίησης ή το φυσικό περιβάλλον για να τονιστούν περαιτέρω οι φυσικές ιδιότητες του προϊόντος.
  • Συμπεριφοράς: Αν βασίζονται σε προηγούμενη συμπεριφορά των καταναλωτών, όπως πρότερη αγορά, επισκέψεις σε ιστότοπους ή ενασχόληση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για παράδειγμα, μια διαφημιστική καμπάνια για χειροποίητα κοσμήματα μπορεί να στοχεύει καταναλωτές που έχουν αγοράσει στο παρελθόν παρόμοια είδη από τον ιστότοπό ή ακολουθούν την κοινωνική σελίδα της μάρκας. Κατ’αντιστοιχία η διαφημιστική παραγωγή για τις ανάγκες της μπορεί να προβάλλει μια εξατομικευμένη εμπειρία αγορών όπου εμφανίζονται στους καταναλωτές προϊόντα με βάση τις προηγούμενες αγορές, το ιστορικό περιήγησης, ή τα likes τους.

Βήμα 2ο: Δημιουργήστε και αναπτύξτε έναν φάκελο δημιουργικών ιδεών

Αφού καθοριστούν οι στόχοι της διαφημιστικής εκστρατείας, το επόμενο βήμα είναι η ανάπτυξη ενός φακέλου ιδεών. Στον φάκελο θα περιγράφεται η δημιουργική κατεύθυνση, το μήνυμα και η ατμόσφαιρα που επιδιώκει να επιτύχει η διαφημιστική εκστρατεία. Θα πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το κοινό-στόχο, το βασικό μήνυμα που πρέπει να μεταδοθεί, τον επιθυμητό ύφος και ατμόσφαιρα και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Ο φάκελος θα πρέπει να αναπτύσσεται σε συνεργασία με τη δημιουργική ομάδα και να εγκρίνεται από όλους τους ενδιαφερόμενους πριν από την έναρξη της διαδικασίας παραγωγής.

Βήμα 3ο: Η ιδέα του μηνύματος

Σχεδιασμός εικονογραφημένης ιστορίας για διαφημιστική παραγωγή

Μέσα από έναν καταιγισμό ιδεών πρέπει να αποκρυσταλλωθεί μία και μόνο βασική ιδέα που θα εκφραστεί με το διαφημιστικό μήνυμα. Ο γενικός τόνος της πρέπει να έχει συνοχή. Αφού συμφωνήσουν όλοι πάνω στην ιδέα, η δημιουργική ομάδα θα συντάξει το σενάριο και ενδεχομένως θα δημιουργήσει storyboards για να οπτικοποιήθει η πρόθεση για κάθε καρέ.

Ένα storyboard είναι στην ουσία ένα εικονογραφημένο σενάριο όπου κάθε λήψη αποτυπώνεται στο χαρτί πριν υλοποιηθεί. Χρησιμοποιείται ευρέως στην βιομηχανία του κινηματογράφου και βοηθάει τους συντελεστές ή συμμετέχοντες να αντιληφθούν τις προθέσεις του σκηνοθέτη, να οραματιστούν το αποτέλεσμα και, γιατί όχι, να συμβάλλουν με τις προτάσεις τους πολύ πριν πραγματοποιηθούν οι σχετικές λήψεις.

Βήμα 4ο: Το σενάριο της διαφημιστικής παραγωγής

Το σενάριο θα παρέχει το πλαίσιο, ώστε να γνωρίζουμε το πότε και το πού διαδραματίζεται κάθε καρέ. Θα περιλαμβάνει επίσης όλη την ομιλία, τα voice overs, τις σημειώσεις αναφορικά με το σενάριο και τα supers (κείμενο που τοποθετείται πάνω από τα οπτικά στοιχεία).

Τα storyboards μεταφέρουν την οπτική πρόθεση που κατευθύνει τον τρόπο  αφήγησης.  Για παράδειγμα μπορούν να υποδείξουν την γωνία λήψης της κάμερας, το σημείο εστίασης, την κίνηση της κάμερας, κάθε οπτική επεξεργασία τύπου και πολλά άλλα.

Βήμα 5ο: Ανάπτυξη χρονοδιαγράμματος παραγωγής

Αφού αναπτυχθεί και εγκριθεί o φάκελος, το επόμενο βήμα είναι η ανάπτυξη ενός χρονοδιαγράμματος παραγωγής. Το χρονοδιάγραμμα παραγωγής θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα βασικά ορόσημα της διαδικασίας παραγωγής, όπως τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης κάθε σταδίου, τις προθεσμίες για τις εγκρίσεις και την ημερομηνία παράδοσης του τελικού δημιουργικού (προϊόντος). Το χρονοδιάγραμμα παραγωγής θα πρέπει να καταρτιστεί σε συνεννόηση με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργικής ομάδας, της ομάδας παραγωγής και του πελάτη.

Βήμα 6ο: Εκχώρηση ρόλων και αρμοδιοτήτων

Μόλις αναπτυχθεί το χρονοδιάγραμμα παραγωγής, το επόμενο βήμα είναι η ανάθεση ρόλων και αρμοδιοτήτων στα μέλη της ομάδας. Αυτό περιλαμβάνει τον προσδιορισμό του βασικού προσωπικού που εμπλέκεται στη διαδικασία παραγωγής, όπως η δημιουργική ομάδα, η ομάδα παραγωγής και ο πελάτης, και την ανάθεση συγκεκριμένων ρόλων και αρμοδιοτήτων σε κάθε μέλος της ομάδας. Κάθε μέλος της ομάδας θα πρέπει να έχει σαφή κατανόηση του ρόλου του στη διαδικασία παραγωγής και των ευθυνών του.

Βήμα 7ο: Σχεδιάστε έναν προϋπολογισμό

Ο σχεδιασμός ενός προϋπολογισμού αποτελεί ουσιαστικό μέρος της διοργάνωσης μιας παραγωγής διαφήμισης. Ο προϋπολογισμός θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα έξοδα που σχετίζονται με τη διαδικασία παραγωγής, όπως το κόστος πρόσληψης της δημιουργικής ομάδας, το κόστος παραγωγής και οποιαδήποτε άλλα έξοδα. Ο προϋπολογισμός θα πρέπει να καταρτίζεται σε συνεννόηση με όλους τους ενδιαφερόμενους και να εγκρίνεται από τον πελάτη πριν από την έναρξη της διαδικασίας παραγωγής.

Βήμα 8ο: Επιλέξτε τον κατάλληλο συνεργάτη - παραγωγό

Film Partner γραφικό παρουσίασης πρότασης αξίας

Η επιλογή του σωστού συνεργάτη – παραγωγού είναι κρίσιμη για την επιτυχία της διαφημιστικής εκστρατείας. Ο συνεργάτης θα πρέπει να διαθέτει την τεχνογνωσία και την εμπειρία για την παραγωγή διαφημιστικού περιεχομένου υψηλής ποιότητας που ανταποκρίνεται στους στόχους της καμπάνιας. Θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να εργαστεί εντός των ορίων του προϋπολογισμού και να τηρήσει το χρονοδιάγραμμα της παραγωγής.

Ως StageYourIdea προτείνουμε την FilmPartner η οποία διαθέτει χρόνια εμπειρία και έχει στο δυναμικό της καταξιωμένους συνεργάτες αλλά και ένα δίκτυο εύρεσης ανθρώπων – κλειδιών για την στελέχωση της παραγωγής σας σύμφωνα με τις κατά περίπτωση ανάγκες (π.χ. εύρεση πληρώματος, προμηθευτών, κομπάρσων κλπ).

Βήμα 9ο: Παρακολούθηση και αξιολόγηση της εκστρατείας

Μετά την ανάπτυξη του διαφημιστικού περιεχομένου, το επόμενο βήμα είναι η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της καμπάνιας. Αυτό περιλαμβάνει την παρακολούθηση των επιδόσεων της διαφημιστικής εκστρατείας και την εκ παραλλήλου σύγκριση αυτών των μετρήσεων με τους στόχους της εκστρατείας. Θα πρέπει να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν τυχόν αποκλίσεις και να γίνουν προσαρμογές στην καμπάνια, εφόσον χρειάζεται. 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Επιλογή αίθουσας για διαφημιστική παραγωγή

Παράδειγμα αίθουσας για διαφημιστικές παραγωγές

Η επιλογή της κατάλληλης τοποθεσίας ή αίθουσας για τη διοργάνωση της εμπορικής ή διαφημιστικής παραγωγής είναι κρίσιμη για την επιτυχία της καμπάνιας. Το πού πραγματοποιείται η παραγωγή καθορίζει την ατμόσφαιρα της διαφήμισης και μπορεί να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο με τον οποίο το κοινό αντιλαμβάνεται το προϊόν ή την υπηρεσία που προωθείται.

Ας εξετάσουμε λεπτομερώς τον τρόπο επιλογής της τοποθεσίας ή αίθουσας για τη διοργάνωση γυρισμάτων μιας διαφήμισης.

Παράγοντας 1ος: Κατανόηση της ταυτότητας της μάρκας / επωνυμίας

Τοποθέτηση μάρκας με φιλική προς το περιβάλλον πρόταση αξίας

Η αισθητική της αίθουσας θα πρέπει να συνδέει την ταυτότητα της μάρκας με το μήνυμα που θέλει να μεταδώσει η διαφήμιση. Τα χαρακτηριστικά της τοποθεσίας θα πρέπει να συνάδουν με τις αξίες που διέπουν την μάρκα.

Η αίθουσα θα πρέπει να ευνοεί τη μετάδοση των συγκεκριμένων συναισθήματων που η μάρκα θέλει να προκαλέσει στο στοχευμένο της κοινό. Για παράδειγμα, είναι στόχος της μάρκας να προκληθεί αίσθημα ευαισθητοποίησης ή, από την άλλη, ξέφρενου ενθουσιασμού; Αυτό το ερώτημα πρέπει να να το απαντήσετε ως διοργανωτές – διαφημιστές για την επιλογή της αίθουσας. Σε κάθε περίπτωση μπορεί να σας βοηθήσει και η ομάδα της StageYourIdea, δωρεάν.

Παράγοντας 2ος: Λάβετε υπόψη τον φωτισμό ή / και τις καιρικές συνθήκες

Ο φωτισμός είναι κρίσιμος για την ποιότητα των γυρισμάτων. Η αίθουσα καλό είναι να διαθέτει τον κατάλληλο φωτισμό για την ώρα της ημέρας και την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος. Κυρίως κρίνουμε σημαντική τη δυνατότητα ελέγχου του φωτισμού, θα βρείτε αντίστοιχο φίλτρο αναζήτησης αιθουσών στη πλατφόρμα StageYourIdea.

Αν προκριθεί εξωτερική αίθουσα, η ημερομηνία διοργάνωσης της παραγωγής πρέπει να ληφθεί υπόψη ως παράγοντας καθώς το αν βρέχει ή αν φυσάει, μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα της λήψης και να προκαλέσει καθυστερήσεις ή πολύ περισσότερη δουλειά κατά τη επόμενη φάση του post-production.

Παράγοντας 3ος: Αναζητήστε μοναδικές ή δημιουργικές λύσεις

Όπως διαβάζουμε στο έγκριτο Harvard Business Review (σε δική μας απόδοση το κείμενο) «Μια πρωτότυπη διαφήμιση περιλαμβάνει στοιχεία που είναι σπάνια ή που απομακρύνονται από το προφανές και το κοινότυπο. Η έμφαση δίνεται στη μοναδικότητα των ιδεών ή των χαρακτηριστικών που περιέχονται στη διαφήμιση. Μια διαφήμιση μπορεί να αποκλίνει από τα πρότυπα ή τις εμπειρίες εφαρμόζοντας μοναδικές οπτικές ή λεκτικές λύσεις, για παράδειγμα. Πολλές διαφημιστικές καμπάνιες κάθε άλλο παρά πρωτότυπες είναι».

Ένας εύκολος τρόπος να αποφύγετε την κοινοτυπία είναι να πειραματιστείτε με την αναζήτηση εναλλακτικών αιθουσών που θα φιλοξενήσουν και ουσιαστικά θα αναδείξουν την παραγωγή περιεχομένου σας.