Διοργάνωση Bazaar: 7 στάδια επιτυχημένης υλοποίησης

-

Πίνακας Περιεχομένου

Η διοργάνωση bazaar – και δη ενός επιτυχημένου – είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να συγκεντρώσετε χρήματα για κάποιο σκοπό, να προωθήσετε τοπικές επιχειρήσεις ή να φέρετε την κοινότητα πιο κοντά. Συχνά ομοειδείς επιχειρήσεις ή δημιουργοί και καλλιτεχνικές κοινότητες ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια κοινή διοργάνωση έκθεσης προϊόντων και έργων σε μια προκαθορισμένη αίθουσα, είτε εσωτερική είτε εξωτερική για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Η επιτυχία στη διοργάνωση bazaar δεν είναι καθόλου τυχαία – αντιθέτως για να κατακτηθεί, χρειάζεται προσεκτικός σχεδιασμός και έξυπνη υλοποίηση. Παρακάτω παρουσιάζουμε τα στάδια της διοργάνωσης που καλό είναι να προσέξετε προκειμένου να έχετε εγγυημένη επιτυχία και θα δείξουμε πως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα StageYourIdea ούτως ώστε να βρείτε την ιδανική αίθουσα για την διεξαγωγή της εκδήλωσής σας. 

Στάδιο 1ο: Θέμα και στόχος της διοργάνωσης bazaar

καφέ για διοργάνωση bazaar

Καθορίστε τον σκοπό του bazaar σας.

α) Υπάρχει μια συγκεκριμένη θεματική ως προς την ταυτότητα των συμμετεχόντων πωλητών/δημιουργών ή χαρακτηρίζεται από ποικιλομορφία;

β) Ο στόχος της έκθεσης προϊόντων σας είναι η συγκέντρωση χρημάτων για μια φιλανθρωπική οργάνωση, ή αποτελεί μια πρωτοβουλία για την προώθηση τοπικών επιχειρήσεων;

γ) Μήπως δεν ισχύει τίποτε από τα δύο παραπάνω και απλά θέλετε να πάρετε μέρος σε μια εορταστική περίοδο;

δ) Ποιο είναι το μέγεθος και η έκταση της έκθεσης προϊόντων που σχεδιάζετε;

Η απάντηση όλων των παραπάνω ερωτημάτων, από την αρχή της διοργάνωσης ακόμη, θα συμβάλλει σημαντικά στην επιτυχία του τελικού αποτελέσματος

Σ’ αυτό το στάδιο είναι απαραίτητο να καταρτιστεί ένας σχεδιασμός για τον αριθμό των συμμετεχόντων πωλητών/δημιουργών.

Στάδιο 2ο: Η ιδανική αίθουσα

Μόλις ορίσετε τον σκοπό και την ταυτότητα της διοργάνωσής σας, το επόμενο στάδιο είναι να επιλέξετε την αίθουσα. Αυτό το στάδιο επιφυλάσσει για εσάς ακόμη περισσότερα ερωτήματα.

Ευτυχώς για εσάς, η StageYourIdea μπορεί να σας βοηθήσει καίρια στο να δώσετε τις πλέον ενημερωμένες και ορθές απαντήσεις που αφορούν σε δυνατότητες ή παροχές που διαθέτει ο κάθε ιδιοκτήτης αίθουσας – Aιθουσάρχης προς τον εκάστοτε ενδιαφερόμενο διοργανωτή. Αν επιθυμείτε, για παράδειγμα, η αίθουσα διεξαγωγής της διοργάνωσής σας να είναι προσβάσιμη. Χρειάζεται επίσης το μέγεθός της να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες σας και να φιλοξενήσει όλους τους συμμετέχοντες πωλητές.

Ένα καίριας σημασίας ερώτημα στο οποίο πρέπει να απαντήσετε είναι αν η έκθεση προϊόντων σας θα είναι σε εσωτερική ή εξωτερική αίθουσα. Μπορείτε ν’ αξιοποιήσετε την πλατφόρμα StageYourIdea ώστε να περιηγηθείτε σε αίθουσες με ισχυρή αισθητική ταυτότητα και να κάνετε την πλέον κατάλληλη για εσάς επιλογή.

Ακόμη, με τη χρήση ειδικών φίλτρων μπορείτε να εξειδικεύσετε ακόμη περισσότερο την έρευνά σας, ανάλογα με τις ανάγκες σας. Θα ήταν σημαντικό, λόγου χάρη, να εντοπίσετε αίθουσες όπου να επιτρέπεται η αναδιάταξη των τραπεζοκαθισμάτων, έτσι ώστε να διαρρυθμιστεί η αίθουσα κατάλληλα για την ανάπτυξη των εκθετηρίων. Το πιο σπουδαίο όμως είναι η όλη ταυτότητα και φυσιογνωμία της αίθουσας, το ιστορικό της, ενδεχομένως, στην φιλοξενία αντίστοιχων εκδηλώσεων και τον γενικότερο χαρακτήρα της

Στάδιο 3ο: Διάταξη & Διαρρύθμιση

Έκθεση προϊόντων

Σχεδιάστε μια διάταξη των πάγκων ή εκθετηρίων που να είναι εύκολη στην πλοήγηση για τους επισκέπτες και να επιτρέπει στους συμμετέχοντες να παρουσιάζουν αποτελεσματικά τα έργα τέχνης ή προϊόντα τους.

Το ίδιο το στήσιμο ή η χωροταξία της έκθεσης προϊόντων μπορεί να συμβάλλει θετικά ή να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην επιτυχία της διοργάνωσης. Ένας στρατηγικός, για παράδειγμα, σχεδιασμός τοποθέτησης των πάγκων σημαίνει ορισμένα πιο εντυπωσιακά εκθέματα να τοποθετούνται στην αρχή της έκθεσης ή σε κάποιο σημείο όπου υπάρχει κίνδυνος διαρροής και απώλειας των επισκεπτών. 

Εξετάστε παράγοντες όπως τη γενικότερη διαρρύθμιση της αίθουσας και την αρχιτεκτονική της δομή, είτε πρόκειται για εσωτερικό είτε εξωτερικό χώρο. Καλό είναι να χρησιμοποιήσετε έναν χάρτη ή μια κάτοψη για να βοηθήσετε τους επισκέπτες και τους συμμετέχοντες δημιουργούς να προσανατολιστούν.

Στάδιο 4ο: Υλικοτεχνική υποδομή

Ο προγραμματισμός της υλικοτεχνικής υποδομής είναι απαραίτητος για να διασφαλίσετε ότι η διοργάνωση bazaar που σχεδιάζετε θα διεξαχθεί ομαλά. Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε επαρκείς πόρους, όπως τραπέζια, καρέκλες, σκηνές και πρίζες ρεύματος για να εξυπηρετήσετε τις ανάγκες των συμμετεχόντων σας.

Φροντίστε για την ασφάλεια και τις υπηρεσίες καθαρισμού και προνοήστε για τη διάθεση των απορριμμάτων, ένα πολύ καίριο κομμάτι της διοργάνωσης που πολλοί, δυστυχώς, παραμελούν, με αποτέλεσμα να χάνουν ακόμη περισσότερο χρόνο μετά το πέρας της διοργάνωσης. Ιδίως στην περίπτωση που η διοργάνωσή σας  πραγματοποιηθεί σε εξωτερική αίθουσα, τα στέγαστρα και οι μεγάλες ομπρέλες ή τέντες, είναι απαραίτητες, συχνά, όχι μόνο για την περίπτωση κακοκαιρίας αλλά και για την περίπτωση έντονης ηλιοφάνειας με ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες.

Ως προς την δυνατότητα παροχής υλικοτεχνικής υποδομής εκ μέρους της αίθουσας, μπορείτε εύκολα ν’ ανακαλύψετε αίθουσες που διαθέτουν μέρος της υλικοτεχνικής υποδομής που χρειάζεστε αξιοποιώντας τα φίλτρα αναζήτησης της StageYourIdea πλατφόρμας.

Στάδιο 5ο: Ψυχαγωγία και Εδέσματα

Μία έξυπνη μέθοδος να προσελκύσετε αλλά και να κρατήσετε τους επισκέπτες για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο διάστημα μέσα στο χώρο του bazaar είναι να προσφέρετε ψυχαγωγία, όπως μουσική, παιχνίδια ή δραστηριότητες για παιδιά. Επίσης πωλητές/εκθέτες προϊόντων τροφίμων και ποτών μπορούν να προσφέρουν κάποια αναψυκτικά και σνακ. Αυτό αποτελεί παράλληλα και έναν πολύ έξυπνο τρόπο να διαφημιστούν αυτά τα προϊόντα. 

Η τοποθέτηση αναμνηστικών μικροαντικειμένων, κερασμάτων, κάποιας προβολής βίντεο ή άλλου διαδραστικού παιχνιδιού είναι εξίσου στρατηγικής σημασίας.

Στάδιο 6ο: Μυστικά προώθησης

Η προώθηση της έκθεσης προϊόντων σας είναι απαραίτητη για την προσέλκυση  συμμετεχόντων πωλητών/δημιουργών αλλά και επισκεπτών. Χρησιμοποιήστε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φυλλάδια και άλλα μέσα διαφήμισης για να διαδώσετε το bazaar σας. Ενθαρρύνετε τους συμμετέχοντες πωλητές να προωθήσουν την εκδήλωση στα δικά τους κανάλια κοινωνικής δικτύωσης.

Η ταυτότητα και η δυναμική της αίθουσας μπορεί να αποτελέσει σπουδαίο παράγοντα προώθησης, είτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είτε με άλλους τρόπους ηλεκτρονικά ή και πιο παραδοσιακά, για παράδειγμα με αφισοκολλήσεις σχετικές με το bazaar 10-15 μέρες πριν την πραγματοποίησή του. Αυτός είναι ακόμη ένας σημαντικός λόγος να λάβετε σοβαρά υπόψη την ταυτότητα και φυσιογνωμία της αίθουσας πριν κάνετε την επιλογή σας. 

Στάδιο 7ο: Θέλουμε την εμπειρία, όχι το προϊόν

σαλονάκι για διοργάνωση έκθεσης προϊόντων

Οι περισσότεροι άνθρωποι εκτιμούν τις εμπειρίες περισσότερο από τα υλικά αγαθά. Γιατί; Επειδή είμαστε το άθροισμα των εμπειριών μας, οπότε είναι βαθιά ριζωμένες στην ταυτότητά μας και θα αποτελούν πάντα μέρος της ιστορίας μας, επιτρέποντάς μας να συνδεθούμε με άλλους ανθρώπους που έχουν μοιραστεί παρόμοιες εμπειρίες.

Αυτές οι εμπειρίες δημιουργούν, επίσης, μια συναρπαστική ιστορία που οι επισκέπτες θα μοιραστούν με μεγάλη χαρά με άλλους συμμετέχοντες. Αν η διοργάνωση bazaar που σχεδιάζετε μπορεί να προσφέρει στους συμμετέχοντες μια ευχάριστη, αξέχαστη εμπειρία, θα έχετε πολύ μεγαλύτερο συναισθηματικό αντίκτυπο από ό,τι θα είχε ποτέ η πώληση ενός προϊόντος.