Πλήρης οδηγός για την διάταξη των ατόμων στην διοργάνωσή σας

-

Πίνακας Περιεχομένου

Είτε σχεδιάζετε μια επαγγελματική συνάντηση, είτε ένα καλλιτεχνικό εργαστήρι είτε ένα εορταστικό δείπνο, η διάταξη των ατόμων μπορεί να κάνει τη διαφορά αναφορικά με τον αντίκτυπο της διοργάνωσής σας

Ο αντίκτυπος της διάταξης των καλεσμένων στη διοργάνωσή σας

Η επιλογή της καταλληλότερης διάταξης των ατόμων στο πλαίσιο της δραστηριότητας που σχεδιάζετε αποτελεί έναν κανόνα σχεδίασης / εργονομίας του χώρου και έτσι, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία φιλοξενίας, καθίσταται ως καίριος παράγοντας που επηρρεάζει, σε μεγάλο βαθμό, την συνολική εμπειρία των καλεσμένων σας.

Η διάταξη των παρευρισκομένων μπορεί να διευκολύνει ή να καταστεί τροχοπέδη σε περιπτώσεις που επιθυμείτε να προωθήσετε νέες μεθόδους αποτελεσματικότερης εκμάθησης ενός γνωστικού αντικειμένου, να ενθαρρύνετε νέες δυνατότητες δικτύωσης, να παρέχετε την δυνατότητα μιας αρτιότερης αλληλεπίδρασης μεταξύ συνεργατών (διοργανώσεις team-building ή συνεδριάσεων ιδεοκαταιγισμού), να ενισχύσετε την αφοσίωση και την συμμετοχικότητα του κοινού σας.

Διαμορφώστε τον χώρο της διοργάνωσης με τέτοιο τρόπο ώστε να εναρμονίζεται με τους επιδιωκόμενους στόχους σας και τα θεματικά αντικείμενα που θα πραγματεύονται. Κάθε δραστηριότητα έχει ένα μοναδικό σύνολο στόχων.

Για παράδειγμα, παραδοσιακά οι εκδηλώσεις όπως τα πάρτυ, οι δεξιώσεις και οι γάμοι επικεντρώνονται στο φαγητό και στις αλληλεπιδράσεις των καλεσμένων. Οι επαγγελματικές συναντήσεις όπως τα εργαστήρια και τα σεμινάρια, τα συνέδρια και επικεντρώνονται στη δικτύωση και την επαγγελματική ανέλιξη ή / και στην εκπαίδευση. Οι παραγωγές δημιουργίας περιεχομένου επικεντρώνονται στο παραχθέν περιεχόμενο καθαυτό οπότε ίσως να μην είναι τόσο σημαντικός παράγοντας όσο για τις άλλες κατηγορίες δραστηριοτήτων.

Οι στόχοι της δραστηριότητάς σας είναι αυτοί που θα προσδιορίσουν την ιδανική διάταξη των καλεσμένων σας

Μόλις κατασταλάξατε στους στόχους που επιδιώκετε να επιτύχετε στην διοργάνωσή σας, κατόπιν θα πρέπει να σκεφτείτε ποια θα ήταν η προβλεπόμενη εμπειρία που θα επιθυμούσατε να βιώσουν οι καλεσμένοι σας, και πώς αυτή θα εκφραστεί μέσω της διάταξης των ατόμων στον χώρο διοργάνωσης που αναζητάτε. 

 • Θέλετε η διοργάνωσή σας να αποπνέει μια ανοιχτή, ευάερη αίσθηση στους καλεσμένους;
 • Θέλετε οι συμμετέχοντες να ακολουθήσουν μια συγκεκριμένη διαδρομή ή να διαβούν βάσει μιας συγκεκριμένης ακολουθίας βημάτων;
 • Ή μήπως επιθυμείτε η διαρρύθμιση της να έχει μια πιο αρθρωτή δομή όπου κάποιοι ορισμένοι υποχώροι να προορίζονται για συγκεκριμένες υποδραστηριότητες;

Αυτά είναι μερικοί παράγοντες για να ρωτήσετε τον εαυτό σας εκ των προτέρων ώστε να βελτιστοποιήσετε την αφοσίωση των παρευρισκομένων σας προτού προχωρήσετε και προτού αποφασίσετε σχετικά με τον κατάλληλο σχεδιασμό του χώρου διοργάνωσης.

Η StageYourIdea πλατφόρμα σας δίνει μια πρώτης τάξεως ευκαιρία μέσω αξιοποίησης των ειδικών φίλτρων αναζήτησης που σας παρέχει να ανακαλύψετε Αίθουσες (δηλ. ιδιαίτερους χώρους διοργανώσεων) οι οποίες υποστηρίζουν εκείνα τα στυλ των διατάξεων ατόμων που αρμόζουν στις ανάγκες της εκάστοτε διοργάνωσής σας.

Δυνατότητα φιλτραρίσματος βάσει διάταξης ατόμων
Γραφική Αναπαραστάση της Σελίδας Αναζήτησης (υπόδειξη φίλτρου αναζήτησης βάσει διάταξης)

Σας παραθέτουμε αναλυτικά τις επιλογές ‘στυλ διάταξης ατόμων’ που έχετε στη διάθεσή σας μαζί με παραδείγματα Αιθουσών:

Free layout style of guests

1. Ελεύθερη Διάταξη (καθήμενοι)

Αίθουσα που υποστηρίζει ελεύθερο στυλ διάταξης ατόμων

Η ελεύθερη διάταξη είναι ένα διάσπαρτο στυλ διάταξης των ατόμων, δηλαδή ένα ελεύθερο σχέδιο καθήμενων (δίχως περιορισμούς) από άποψη κατανομής τους μέσα στο χώρο της διοργάνωσης.

Οι καλεσμένοι δημιουργούν διάσπαρτες εστίες συνάθροισης που στερούνται, όμως, ισσοροπημένης οργάνωσης. Ενδείκνυται ως στυλ διάταξης των καλεσμένων σας αν η διοργάνωσή που σχεδιάζετε αφορά πάρτυ (σσ. εμπνευστείτε με ιδέες για πάρτυ γενεθλίων) όπου οι επισκέπτες θα αναζητήσουν πρόσκαιρα κάθισμα στα πλαίσια μιας ολιγόωρης ξεκούρασης τους ή κάποια ανεπίσημη / χαλαρή μορφή συνάντησης ή εργαστηρίου.

Ως φίλτρο αναζήτησης Αιθουσών στην StageYourIdea πλατφόρμα η “Ελεύθερη” διάταξη αναπαριστά το μέγιστο αριθμό καθήμενων που υποστηρίζει η εκάστοτε Αίθουσα. Αυτό συνεπάγεται πως η επιλογή φιλτραρίσματος βάση αυτής της διάταξης θα σας εμφάνιζε όλες τις Αίθουσες όμως υπάρχουν περιπτώσεις Αιθουσών που υπολοίπονται αριθμητικά σε άλλα είδη διατάξεων (όπως ο “Ρετρό Φουτουριστικός Χώρος”), οπότε θα σας συμβουλεύαμε να λάβετε αυτόν τον παράγοντα υπόψιν κατά την διαδικασία αναζήτησής σας.

Αυτό το στυλ διάταξης περιλαμβάνει διαδοχικές σειρές από ευθυγραμμισμένες θέσεις οι οποίες προσανατολίζονται προς μια σκηνή, ένα κεντρικό σημείο, βάθρο, προβολέα (ή άλλα οπτικοακουστικά βοηθήματα) ή άλλα σημεία εστίασης. Υπάρχει μια κεντρική σκηνή ή σημείο για τον ομιλητή, με το ακροατήριο να τοποθετείται σε ευθεία ή ημικυκλική ροή που βλέπει στη σκηνή. Είναι κατάλληλο για μονόδρομη ανταλλαγή γνώσεων ή προβολή οπτικοακουστικών μέσων.  Αυτό είναι το στυλ που σάς έρχεται στον νου όταν φαντάζεστε ένα κλασικό συνέδριο. Οι περισσότερες ομιλίες τύπου ‘’TED’’ πραγματοποιούνται σε χώρο συνεδριάσεων (αμφι)θεατρικού τύπου. 

Το θεατρικό στυλ είναι συνήθως η διάταξη που επιτρέπει τον μεγαλύτερο αριθμό καθήμενων συμμετεχόντων. Επομένως, ενδείκνυται για εκδηλώσεις με πολυάριθμο κοινό όπου το περιεχόμενο της εκδήλωσης παραδίδεται ως διάλεξη. Δημοφιλές για επίσημες παρουσιάσεις, συνέδρια και εκδηλώσεις με πολλούς ομιλητές που στοχεύουν στην παθητική μάθηση, αλλά ενδείκνυται για την αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων.

Πλεονεκτήματα:

 1. Όλα τα καθίσματα βλέπουν προς το σημείο όπου διαδραματίζεται η δράση της διοργάνωσης
 2. Η χωρητικότητα αξιοποιείται στο έπακρο

Αυτός ο τύπος διάταξης είναι δημοφιλής και προτείνεται για διαλέξεις, συνέδρια, παραστάσεις, παρουσιάσεις προϊόντων, ετήσιες εταιρικές συναντήσεις, διαφημιστικές εκδηλώσεις, εμπορικές εκθέσεις, τελετές απονομής βραβείων.

Αυτή η διάταξη θέσεων περιλαμβάνει στρογγυλά τραπέζια με τους καλεσμένους σε κάθε τραπέζι να κάθονται αντικριστά. Συνιστά ένα παραδοσιακό και κλασικό στυλ καθισμάτων που ενθαρρύνει τους καλεσμένους σας να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Όπως υποδηλώνει το όνομα  η εν λόγω διάταξη  ενδείκνυται για εκδηλώσεις που αφορούν δείπνα και όχι για επαγγελματικές συναντήσεις ή συνέδρια.

Πλεονεκτήματα:

 1. Παρέχει δυνατότητα αλληλεπίδρασης μεταξύ των ομοτράπεζων συμμετεχόντων καθώς αντικρύζουν ο ένας τον άλλον.
 2. Διευκολύνει την δικτύωση
 3. Μεγιστοποιεί τη χρήση του χώρου

Αυτός ο τύπος διάταξης είναι δημοφιλής και προτείνεται για  δεξιώσεις γάμου, τελετές απονομής βραβείων, δείπνα δικτύωσης, διεξαγωγή εράνων για φιλανθρωπικούς σκοπούς, εορταστικά δείπνα, και ποικίλες ψυχαγωγικές εκδηλώσεις που δεν απαιτούν συχνές μετακινήσεις των καλεσμένων εντός της Αίθουσας.

Η συγκεκριμένη διάταξη είναι παρόμοια με αυτή του Δείπνου με την διαφοροποίηση ότι περιλαμβάνει είτε κυκλικά τραπέζια όπου οι καλεσμένοι κάθονται ημικυκλικά είτε ορθογώνια με κύριο χαρακτηριστικό όλοι οι καλεσμένοι να έχουν ανεμπόδιστη οπτική πρόσβαση σ’ έναν κεντρικό χώρο παρουσίασης. Συχνά προσφέρονται για εκδηλώσεις με ανεπίσημο ή πιο διαδραστικό περιεχόμενο.

Εάν η διοργάνωσή σας αποτελείται από χρονοβόρες συνεδρίες και θα διαρκέσει για μια ολόκληρη ημέρα (ή περισσότερο), τότε η διάταξη σε στυλ καμπαρέ είναι μια καλή επιλογή και θα παρέχει στους καλεσμένους σας μεγάλη άνεση και χώρο. Αυτή είναι επίσης μια καλή διάταξη εάν σκοπεύετε να διεξάγετε δραστηριότητες που σχετίζονται με δημιουργία και συνεργασία ομάδων.

Πλεονεκτήματα:

 1. Η διαρρύθμιση επιτρέπει την οπτική πρόσβαση και την εστίαση προς ένα σημείο ή μια περιοχή παρουσίασης. Διευκολύνει την ομαδική εργασία και την δικτύωση.
 2. Αυτός ο τύπος διάταξης είναι δημοφιλής και προτείνεται για συνέδρια, εκπαιδευτικές εκδηλώσεις, εορταστικά δείπνα, διεξαγωγή εράνων για φιλανθρωπικούς σκοπούς, εργαστήρια, τελετές απονομής βραβείων, είδη κωμικού διαδραστικού θεάτρου (π.χ. Stand-up comedies), καλλιτεχνικές παραστάσεις.

Είναι μια ιδανική διάταξη καθισμάτων για εκδηλώσεις που έχουν ως επίκεντρο το κοινό ή για εκδηλώσεις που συνδυάζουν παρουσιάσεις με ομαδική εργασία. Αυτή η διαρρύθμιση είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για εκδηλώσεις που αφορούν δραστηριότητες χορού ή παραστάσεις αλλά ακόμη και για συναντήσεις που απαιτούν ομαδική εργασία και επιδιώκουν την ενθάρρυνση της δικτύωσης.

Το στυλ αυτό διάταξης περιλαμβάνει μεγάλα ενιαία επιμηκοί ή οβάλ τραπέζια, με μέγιστη χωρητικότητα έως και 10 ατόμων ανά τραπέζι οι οποίοι είναι στραμμένοι προς τα μέσα. Μπορεί επίσης να προσαρμοστεί ώστε να περιλαμβάνει πολλά τραπέζια που σχηματίζουν ένα κοίλο τετράγωνο / ορθογώνιο.

Αυτή η διάταξη ενθαρρύνει τη συμμετοχή, τον προβληματισμό και τη συζήτηση. Χρησιμοποιείται συχνά για συναντήσεις που εστιάζουν στην ημερήσια διάταξη ή για βιντεοδιάσκεψη. Το μεγάλο τραπέζι καθιστά ιδανική την διάταξη αυτή για φαγητό εάν οι συμμετέχοντες πρέπει να γευματίσουν μεταξύ των συνεδριάσεων ή να κάνουν διαλείμματα για καφέ. Καταλαμβάνεται αρκετός ζωτικός χώρος και αν υπάρχουν πάρα πολλοί συμμετέχοντες μπορεί να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα, καθιστώντας δύσκολη την αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων. 

Πλεονεκτήματα:

 1. Επιτρέπει την άμεση αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων από οποιαδήποτε κατεύθυνση
 2. Ο επιτραπέζιος χώρος επιτρέπει τη χρήση φορητών υπολογιστών και άλλων συσκευών, γραφικής ύλης και κατανάλωσης τροφίμων και ποτών.

Αυτό το στυλ διάταξης είναι ιδανικό για συναντήσεις, συνεδριάσεις, επαγγελματικές συναντήσεις, σεμινάρια, παρουσιάσεις, ομαδικές ενημερώσεις, τηλεδιασκέψεις, ανοιχτές συζητήσεις, και γεύματα εργασίας.

Style U seating layout

6. Διάταξη σε Στυλ U / Πέταλο Αλόγου

Αίθουσα με διάταξη ατόμων σε στυλ-U

Το στυλ αυτό διάταξης των ατόμων προβλέπει την ύπαρξη καθισμάτων τα οποία διατάσσονται σε σχήμα ‘’U’’ με το κοινό στραμμένο προς τα μέσα.

Η διάταξη αυτή προάγει την αλληλεπίδραση και επιτρέπει την ύπαρξη ενός κεντρικού σημείου εστίασης ή μια περιοχή παρουσίασης. Επομένως, διευκολύνεται η συζήτηση με πιο δομημένο τρόπο, ειδικά εάν η αλληλεπίδραση είναι κυρίως μεταξύ ενός παρουσιαστή ο οποίος απευθύνεται στους παρευρισκόμενους. Κατάλληλο για μικρότερες ομάδες (έως 10 συμμετέχοντες) όπου υπάρχει ένας κεντρικός ομιλητής στο κέντρο.  

Πλεονεκτήματα:

 1. Η ανοιχτή περιοχή μπορεί να ρυθμιστεί ως χώρος παρουσίασης ή ως σημείο εστίασης.
 2. Επιτρέπει στον παρουσιαστή να προσεγγίσει και να αλληλεπιδράσει με κάθε μέλος του κοινού.
 3. Διευκολύνεται η αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων καθώς έχουν την δυνατότητα να βλέπουν το ένα το άλλο.

Αυτός ο τύπος διαρρύθμισης θέσεων είναι ιδανικός για συνεδριάσεις, εκπαιδευτικά σεμινάρια, παρουσιάσεις, συζητήσεις, για βιντεοδιάσκεψη με περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων, για διαδραστικά εργαστήρια ή εργαστήρια ανάπτυξης δεξιοτήτων, καθώς και για επαγγελματικές συναντήσεις.

Class seating layout style

7. Διάταξη σε Στυλ Τάξης

Αίθουσα με τα άτομα σε στυλ διάταξης τάξης

Αυτό το στυλ αντικατοπτρίζει την διάταξη των καθισμάτων μιας τυπικής σχολικής τάξης με τα τραπέζια (τετράγωνα ή ορθογώνια) διατεταγμένα σε παράλληλες σειρές. Ενδείκνυται για διοργανώσεις που απαιτούν σημειώσεις, εξετάσεις και εάν απαιτείται πρόσβαση σε εξοπλισμό (ηλεκτρονικό ή γραφική ύλη), κατανάλωση ποτών και φαγητού.

Πλεονεκτήματα:

 1. Επιτρέπει τη λήψη σημειώσεων και την κατανάλωση τροφίμων και ποτών
 2. Μέγιστη αξιοποίηση του χώρου

Η συγκεκριμένη διάταξη προτείνεται για διαλέξεις, εκπαιδευτικά σεμινάρια και εκπαιδευτικές συνεδριάσεις, πωλήσεις και κυκλοφορίες προϊόντων, εκπαιδευτικά εργαστήρια, και διαδραστικά σεμινάρια.

Είτε είστε έμπειρος είτε αρχάριος στον χώρο της διοργάνωσης γνωρίζετε ότι είναι μια πολυπαραγοντική διαδικασία επομένως μην πτοείστε αν δεν επιλέξετε την τέλεια διάταξη ατόμων για τις ανάγκες της διοργάνωσής σας εφόσον αυτό που πραγματικά θα την απογειώσει είναι ο δημιουργικός συνδυασμός των φίλτρων που σάς προσφέρουμε ως  StageYourIdea πλατφόρμα. Καλή αναζήτηση!